با Display & Video 360 ارزش متمایز را برای کسب و کار خود افزایش دهید

در این سری از پست‌ها، ویژگی‌های جدید Display & Video 360 را معرفی می‌کنیم که به بازاریابان سازمانی کمک می‌کند تا ارزش متفاوتی را برای کسب‌وکار خود ایجاد کنند. این شامل استراتژی‌های تبلیغات دیجیتالی خارج از خانه می‌شود که به حریم خصوصی کاربر احترام می‌گذارد و راه‌حل‌های تلویزیون متصل که به برندها این امکان را می‌دهد تا شرکای موجودی و اندازه‌گیری را انتخاب کنند که برای آنها کار می‌کنند. ما همچنین از ابزارهای مناقصه برای تبلیغ کنندگان برای سفارشی کردن نحوه اعمال یادگیری ماشینی و اتوماسیون در کمپین های خود پرده برداری می کنیم.