راهنمای A-To-Z در مورد افزایش کارکنان برای شرکت های فناوری: استخدام توسعه دهندگان برتر

افزایش کارکنان یکی از بهترین راه ها برای تقویت توسعه نرم افزار شما محسوب می شود. هنگام ترکیب تخصص داخلی ، توسعه دهندگان خارجی می توانند ارزشمندترین ارزش را برای شما به ارمغان بیاورند. شایع ترین دلایلی که شرکت های توسعه محصول برای افزایش کارکنان فناوری اطلاعات انتخاب می کنند عبارتند از: کمبود منابع انسانی در بازار محلی ، نیاز به مهارت های فنی خاص یا تخصص. نیاز به بهینه سازی هزینه های توسعه به شما در بهینه سازی هزینه های استخدام شرکای فناوری اطلاعات کمک می کند. و مهمترین مزایا این است که مهارتهای فنی مورد نیاز را سریعتر از زمانی که مجبور به استخدام آنها هستید به دست آورید.

تصویر
عکس پروفایل ظهر DICEUS Hacker

DICEUS

DICEUS از سال 2011 توسعه نرم افزار سفارشی و افزایش کارکنان فناوری اطلاعات را ارائه می دهد.

3 دلیل برای افزایش کارکنان

افزایش کارکنان فناوری اطلاعات یکی از بهترین راه ها برای تقویت توسعه نرم افزار شما محسوب می شود. هنگام استفاده از تخصص داخلی ، توسعه دهندگان خارجی می توانند ارزشمندترین ارزش را برای شما به ارمغان بیاورند. شایع ترین دلایلی که شرکت های توسعه محصول برای افزایش کارکنان فناوری اطلاعات انتخاب می کنند عبارتند از:

  1. کمبود نیروی انسانی در بازار محلی
  2. نیاز به مهارت یا تخصص خاص در زمینه فناوری
  3. ضرورت بهینه سازی هزینه های توسعه

بیایید در این مورد به تفصیل بحث کنیم.

1. کمبود منابع انسانی در مناطق محلی …