Google پاسخ می دهد اگر بخش سایت می تواند از طریقmartinibuster

بر رتبه بندی کل سایت تأثیر بگذارد جان مولر از گوگل به س questionالی در مورد تأثیر عوامل ضعیف رتبه بندی در یک بخش در رتبه بندی کل سایت پاسخ داد؟ . مولر به این س answeredال پاسخ داد اما همچنین بینشهایی در مورد چگونگی کنترل الگوریتم گوگل از فاکتورها در سطح سایت ، در …

ادامه مطلب

Google به اشتراک می گذارد که چگونه Noindex Meta Tag می تواند از طریقmartinibuster

باعث بروز مشکلات شود جان مولر از Google به س questionالی در مورد استفاده از برچسب متنی noindex در صفحات محصول که بطور موقت موجود نیستند پاسخ داد جان به این س answeredال پاسخ داد و در مورد اینکه چگونه این نوع استفاده می تواند کمی Google را کنار بگذارد و مشکلات بیشتری ایجاد کند …

ادامه مطلب