تعهد ما به استفاده از هوش مصنوعی برای تسریع پیشرفت در اهداف توسعه جهانی

با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جهان گرد هم می آیند تا درباره موضوعات مهم جهانی، از جمله ارزیابی پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار (SDGs) که نقشه راه رشد اقتصادی، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را ارائه می دهد، بحث کنند. در حالی که واضح است که جامعه جهانی از زمان تصویب آنها توسط 193 کشور، گام های مهمی در تحقق 17 هدف مرتبط با یکدیگر برداشته است، چالش ها در هر کشوری وجود دارد. در حال حاضر هیچ کشوری در مسیر دستیابی به تمام اهداف تا سال 2030 قرار ندارد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  صندوق پشتیبانی گوگل برای استارت‌آپ‌های اوکراین: یک سال بعد