حکمی در پرونده حقوقی ما علیه بات نت Glupteba

اما دادگاه این تلاش ها را دید. روز سه‌شنبه، دادگاه با Google موافقت کرد و با درخواست ما برای تحریم موافقت کرد و به طور پیش‌فرض علیه متهمان قضاوت کرد تا آنها را به دلیل تلاش برای گمراه کردن دادگاه مسئول بداند. در اقدامی خارق‌العاده، دادگاه همچنین تحریم‌های پولی را علیه متهمان مستقر در روسیه و وکیل آنها در ایالات متحده صادر کرد و از بازیگران جنایتکار پشت گلوپتبا به پرداخت هزینه‌های حقوقی گوگل ملزم شد. این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا نشان می دهد که عواقب واقعی و پولی برای درگیر شدن در این نوع فعالیت مجرمانه وجود خواهد داشت.