چرا Designer Multiselect را بیش از Native Select انتخاب می کنیم؟

فرم چند انتخابی فرمی است که می تواند چندین مورد از یک انتخاب واحد را نمایش دهد. نه همه عناصر برچسب را می توان همانطور که طراحان می خواهند از جعبه بیرون آورد. در این آموزش کوچک ، من می خواهم تجربه خود را در حل این مشکل بر اساس دانش خود در CSS و وانیل JS به اشتراک بگذارم.

Native Select چه مشکلی دارد؟

اگر طراح یک کاربر پسند ایجاد کند