The Descent of the Serpent، اولین بازی ویدیویی از Google Arts & Culture را بازی کنید

از لباس‌های پیچیده و بازی‌های توپ گرفته تا اسطوره‌های جذاب و معماری باورنکردنی، فرهنگ باستانی میان‌آمریکایی می‌تواند هم آموزشی و هم سرگرم‌کننده برای کشف باشد. این فرهنگ‌های باستانی میراث بزرگی از دانش و مصنوعات بسیاری را از خود به جای گذاشتند که زمانی در مراسم، جنگ و زندگی روزمره استفاده می‌شد – برخی از آنها در موزه ملی مردم‌شناسی در مکزیکو سیتی نگهداری می‌شوند. امروز، شما می توانید آنها را در سراسر پیچ و خم مجازی در The Descent of the Serpent پراکنده پیدا کنید.