بیومکانیک برای آدمک ها | هکر ظهر

تصویر
عکس پروفایل نون هکر Davit Ayvazyan

داویت ایوازیان

مهندس طراحی مکانیک. علاقه مند به کدنویسی عاشق پیتون

برچسب ها