آیا شرکت های نوپا به یک وکیل داخلی احتیاج دارند یا باید در مراحل رشد مشاوره خارج از کار بگیرند؟

عکس پروفایل نویسنده

@لیساکسوسوزن دوز

ارائه دهنده جامع بیمه تجارت برای موسسات حقوقی ، استارتاپ ها و شرکت های خصوصی.

رئیس حقوقی ، مدیر ارشد حقوقی ، مشاور عمومی ، یا مشاور ارشد حقوقی ؛ هرچه می خواهید آن را بنامید – این نقش یک موقعیت اصلی برای استارتاپ ها (و در دنیای شرکت ها) به عنوان منبع اصلی مشاوره حقوقی یک شرکت است.

با هر راه اندازی موفق ، رشد موانع یا مشکلات اجتناب ناپذیری را به همراه می آورد. به همین دلیل هیئت مدیره ها ، بنیان گذاران و مدیران عامل این نقش را برای ارائه راه حل های ارزش محور و مشاوره در زمینه مسائل پیچیده حقوقی برای کمک به موفقیت شرکت در داخل خود دارند. اکونومیست که “یکی از بزرگترین چهره های مجموعه C” است ، وکیل داخلی می تواند در وقت ، پول و تلاش شما صرفه جویی کند.

اگر در حال بحث و بررسی هستید که آیا زمان یا تصمیم مناسب برای محافظت از استارتاپ شما مناسب است یا خیر ، ما تمام آنچه را که باید در مورد معرفی یک وکیل داخلی بدانید را تجزیه می کنیم. در حالی که مسیر هیچ شرکتی یکسان نیست و نیازهای صنعت متفاوت است ، ما اصول را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا یک وکیل داخلی می تواند به رشد کمک کند یا مانع رشد شود.

چگونه یک وکیل داخلی می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد

حکم؟ تحقیقات (و داده ها) ثابت می کند که یک مدیر ارشد حقوقی (CLO) یا یک وکیل بسیار ماهر می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد.

رابرت برد ، استاد حقوق تجارت در دانشگاه کانکتیکات …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>