برجسته کردن آینده زنان در هیپ هاپ

امسال پنجاهمین سالگرد هیپ هاپ است، که البته به این معنی است که «پنج نفر برتر شما کیست؟» فراوان. مال من باقی مانده است: جی زی، میسی الیوتل، بدنام بزرگ، توپاک شکور و ملکه لطیفه. وجود دو هنرمند زن در بین پنج هنرمند برتر، برخی افراد را شگفت زده می کند. اما نباید این زنان قدرتمند و عذرخواهی نیستند، و موسیقی و اشعار آنها نوآورانه، تفکر برانگیز و چالش برانگیز است. آنها مرا به فکر فرو بردند، اما من و دوستانم را در پیست رقص نگه داشتند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور