استفاده از هوش مصنوعی، ماهواره ها و الگوریتم ها برای نقشه برداری متان

هر سال سیاره ما به دلیل آلودگی گازهای گلخانه ای گرمتر می شود. در واقع، سال 2023 گرم ترین سال ثبت شده بوده است و ده سال گذشته گرم ترین سال از سال 1850 بوده است. کاهش این گرمایش برای کاهش خطر آتش سوزی، خشکسالی و سایر رویدادهای شدید محیطی ضروری است و منجر به هوای پاک تر و سالم تر می شود. جوامع امروز، ما در حال اعلام همکاری با صندوق دفاع از محیط زیست (EDF) هستیم که علم و فناوری ما را برای کاهش انتشار متان ترکیب می‌کند. این یکی از قدرتمندترین و کوتاه‌مدت‌ترین اقداماتی است که می‌توانیم برای کاهش گرمایش انجام دهیم.

متان از منابع انسانی مسئول حدود 30 درصد گرمایش جهانی امروز است و سهم عمده متان در جو از استخراج سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز از زمین ناشی می شود. با تقویت الگوریتم‌های تشخیص متان با محاسبات ابری و استفاده از هوش مصنوعی در تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی زیرساخت‌های نفت و گاز در سراسر جهان، هدف ما کمک به EDF در تعیین کمیت و ردیابی انتشار متان به منبع آن است. با این اطلاعات، شرکت های انرژی، محققان و بخش عمومی می توانند برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از زیرساخت های نفت و گاز سریعتر و موثرتر اقدام کنند.