بنیانگذار استارتاپ Frontegg مستقر در تل آویو در مورد منشا و علاقه شرکت صحبت می کند