“من از نزدیک تجربه کردم که کار با بانک چقدر می تواند طولانی و پیچیده باشد” #Noonies2021

تصویر
عکس پروفایل Decentro Hacker Noon

دسنترو

یک پلت فرم بانکداری API تمام پشته برای راه اندازی محصولات شما 10 برابر سریعتر.

برچسب ها