حفاظت قانونی از مالکیت معنوی شما: تقلب در حق چاپ و اختراع

بسیاری از افراد و شرکت ها برای اولین بار وارد حوزه نوآوری و حفاظت از مالکیت معنوی می شوند. برخی از حقوق IP ، مانند حق چاپ ، به طور خودکار هنگامی که چیزی را یادداشت می کنید اعطا می شود ، در حالی که برخی دیگر نیاز به ثبت نام دارند. ظاهر یک محصول با طرح های ثبت شده محافظت می شود. اختراعات و علائم تجاری دو نوع مالکیت معنوی هستند. حفاظت از داده ها با طراحی شامل محافظت از داده ها و مسائل مربوط به حریم خصوصی در همه کارهایی است که انجام می دهید ، از مراحل اولیه تا راه اندازی فناوری جدید محصول برای اطمینان از اطاعت از قانون.

تصویر
تصویر پروفایل susanm Hacker Noon

سوسنم

من نویسنده فناوری در Nation Media هستم

شیوع فعلی ویروس کرونا باعث شده است تعدادی از افراد و شرکت ها به منظور سازگاری با محیط در حال تغییر و مقابله با چالش هایی که ارائه کرده است ، دست به نوآوری بزنند.

این که آیا پذیرش کار از راه دور است یا اینکه چگونه شرکت ها روشهای جدیدی برای انجام تجارت پیدا کرده اند ، همه گیری نشان داده است که افراد چقدر می توانند خلاق باشند. برای مشکلات غیرقابل حل قبلی ، مانند نحوه جمع آوری اطلاعات مصرف کننده برای رعایت قوانین پیگیری و ردیابی یا نحوه ارائه یکپارچه کالا و خدمات ، راه حل های جدیدی پیدا شده است. برای چنین کالاها و اختراعاتی ، حفاظت از مالکیت معنوی ضروری است.

بسیاری از مردم زائد شده اند و …