بردهای قانونی برای تیم های راه دور: انتظار در مقابل اجرا

تصویر
عکس پروفایل نون هکر بهزاد شریفی

بهزاد شریفی

مدیر اجرایی ResponseCRM

پرتغال در قوانین جدید کار از راه دور، ارسال پیامک به کارمندان را پس از کار برای روسا غیرقانونی می داند

این تیتر تحسین بسیاری را برای قانونگذاران پرتغالی به همراه داشت. آفرین. شایسته است

کارگران از راه دور در کشور پرتغال نمی‌توانست آرزوی پاسخ بهتری به انفجار مشاغل خانگی در نتیجه همه‌گیری کووید-19 داشته باشد. البته، هر کارگر از راه دور می‌داند که یک موقعیت ایده‌آل کار از خانه به چیزی بیش از ساعات کاری آرام بعد از کار نیاز دارد.

بر اساس قوانین جدید، شرکت ها باید برای پرداخت هزینه های انجام شده از راه دور مانند قبوض برق و اینترنت کمک کنند. کارفرمایان همچنین ممکن است برای تماس با کارگران در خارج از ساعات اداری با جریمه مواجه شوند. جدید…