۹ روشی که Google می‌تواند به شما کمک کند ماه میراث اسپانیایی را جشن بگیرید

9. جشن فرهنگ لاتین در دفاتر گوگل در سراسر جهان

امسال، HOLA – گروه منابع کارمند Google برای کارمندان و متحدان Google اسپانیایی/لاتینی – از موضوع “ما در راه هستیم: جشنی از فرهنگ خود” استفاده می‌کند. هدف آن ارج نهادن به دستاوردهای گذشته، حرکت فعلی و فرصت های آینده جامعه لاتین تبار است.

در این موضوع، HOLA رویدادها و فرصت‌های داوطلبانه را سازمان‌دهی می‌کند که با سه ستون موسیقی، رهبری و هنر مطابقت دارد. رویدادها شامل گپ کنار آتش در مورد رهبری، گفتگو با هنرمند و تصویرگر آندریا کامپوس و حتی کلاس‌های رقص برای کارمندان Google خواهد بود تا نحوه رقص سالسا و باچاتا را بیاموزند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  اعلام دریافت کنندگان 2023 وجوه بنیانگذاران سیاه و لاتین ما