7 استراتژی بهینه سازی چرخه فروش برای افزایش درآمد

«اتوماسیون به خودی خود می تواند به نمایندگان فروش کمک کند تا از زمان خود در طول روز بهتر استفاده کنند. وجود اتوماسیون برای سرنخ هایی که هنوز در مرحله خرید نهایی نیستند، باعث صرفه جویی در وقت فروشندگان می شود تا در معاملات با اولویت بالاتر که احتمال بسته شدن آنها بیشتر است صرف کنند. فروشندگان می توانند به راحتی اتوماسیون را در فرآیند پیگیری خود پیاده سازی کنند تا در زمان صرفه جویی کنند. هنگامی که اتوماسیون به درستی انجام شود، هنوز حس سفارشی برای گیرنده دارد. این بهترین بخش است – اتوماسیون برای صرفه جویی در زمان و بازخورد مثبت خریدار در مورد ارسال سفارشی!»