CEXs در مقابل پل زدن در مقابل AMM های چند زنجیره ای در مقابل. توکن های متوسط: 4 راه برای نقدشوندگی زنجیره ای

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر Yvonne_zk

Yvonne_zk

تحلیلگر صنعت در کریپتو، پخش کننده NFT

برچسب ها