انعطاف پذیری و پایداری برای مرکز داده پویا

نقشهایی را که انعطاف پذیری و قابلیت استفاده مجدد در تصمیم گیری در مورد مهندسی طراحی مرکز داده های آینده ایفا می کند ، بررسی کنید و نحوه عملکرد مراکز داده بر اثرات زیست محیطی خود با دنبال کردن کارایی ، قابلیت استفاده مجدد و کاهش ضایعات را بررسی کنید.

  • چرخه های تازه سازی سخت افزار بر مرکز داده پویا و ابری تأثیر می گذارد
  • مسئولیت شرکتی و استفاده مجدد از زیرساخت فناوری اطلاعات
  • نقش انعطاف پذیری در افزایش عمر مرکز داده
  • انگیزه برای سرمایه گذاری امروز برای استفاده مجدد در آینده

توسط شما آورده شده است:
LOGO-Servertech-4color.jpg