بینش جدید از 6 تصویر از مغز انسان

محققان هاروارد با جمع‌آوری هزاران تصویر مقطعی بسیار نازک از یک نمونه مغزی اهدایی شروع کردند. قطعه کوچکی از مغز سالم باید در حین جراحی روی یک زن مبتلا به صرع برداشته می شد تا جراحان به قسمت مورد نیاز برای عمل برسند. یک قطعه کوچک از آن بافت دور ریخته شده به عنوان بخشی از یک مطالعه تایید شده توسط IRB برای تجزیه و تحلیل بعدی حفظ شد.

تیم تحقیقاتی گوگل ابزارهای هوش مصنوعی پیشرفته ای را برای ساخت یک مدل سه بعدی تعاملی از بافت مغز توسعه دادند. این مدل بر پیچیدگی مغز انسان تأکید می‌کند: توصیف فقط این نمونه کوچک – یک میلیونم کل مغز انسان و حدود 3 میلی‌متر طول – به بیش از یک میلیون گیگابایت داده نیاز دارد: 1.4 پتابایت. این بزرگترین مجموعه داده ای است که تاکنون از ساختار مغز انسان در این وضوح ساخته شده است.