فعال کردن عملیات تجاری با چشم انداز رایانه: مصاحبه با Tanay Dixit، CPO Wobot.ai

تصویر
عکس پروفایل Wobot Intelligence Inc Hacker Noon

Wobot Intelligence Inc

Wobot.ai یک پلتفرم هوش ویدئویی است که به کسب و کارها این امکان را می دهد تا با سیستم های دوربین موجود خود کارهای بیشتری انجام دهند.

برچسب ها