تعادل گریزان کار و زندگی | هکر ظهر

هر شرکت بزرگی به درک برتر خود از مفاهیم تعادل بین کار و زندگی می بالد. در تجربه من، تعداد بسیار کمی واقعاً به آن دست می یابند. اگرچه منصف باشیم ، اما واقعاً وظیفه شرکت نیست که به تعادل بین کار و زندگی برسد. حقیقت تلخ ؛ من با گذراندن زمان زیادی در محل کار از دست می دهم، معده سخت است. شرکت ها نمی خواهند شما تعادل را پیدا کنید، اما این تعادل وجود دارد.

تصویر
عکس پروفایل نیمروز هکر جیکوب لندری

جیکوب لندری

مهندس نرم افزار ، نویسنده … در سفری هیجان انگیز برای یادگیری چیزهای جدید همیشه.

عکس پروفایل Jacob Landry Hacker Noon

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید