با نویسنده آندی لیان آشنا شوید: “بیایید با هم کار کنیم تا رمزنگاری بهتر شود”