WTF نظارت بر برنامه است؟ آیا به آن نیاز دارید؟

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

اکنون که نرم افزار شیک رویاهای خود را ساخته اید، بعد چه چیزی است؟

خوب، اگر یک برنامه نویس باتجربه یا یک مدیر محصول کهنه کار هستید، از قبل می دانید که اکنون باید یک سیستم نظارت بر برنامه های کاربردی قوی ایجاد کنید.

برای آن دسته از خوانندگانی که در دسته‌های بالا قرار نمی‌گیرند، یک سیستم نظارت برنامه مجموعه‌ای از فرآیندها است (معمولاً از طریق یک برنامه کاربردی مستقل در دسترس قرار می‌گیرد) تا به یک سرپرست در ارائه معیارهای زمان اجرا عملکرد سیستم نرم‌افزار کمک کند.

به آن به عنوان داشبوردی فکر کنید که دارای اطلاعات از منابع مختلف است و چندین نقطه داده را ردیابی می کند تا یک رابط کاربری گرافیکی خواناتر را به شما ارائه دهد.