Webpack را برای کار با فایل های استاتیک تنظیم کنید

در این آموزش، من به شما نشان می دهم که اگر می خواهید فایل های ثابت را در برنامه خود ارائه دهید، چگونه می توانید یک بسته وب را پیکربندی کنید. از نسخه 4.0.0، وب پک نیازی به فایل پیکربندی برای بسته بندی پروژه شما ندارد. با این وجود، به طرز باورنکردنی قابل تنظیم است تا بهتر با نیازهای شما مطابقت داشته باشد. برای پیکربندی بسته وب باید یک پیکربندی ایجاد کنیم. فایل در ریشه پروژه: در. ریشه پروژه ما: The.config.js.