ابزار جهانی داده: برچسب گذاری داده ها و صوتی سری زمانی [بروزرسانی 9]

اگر هنوز از ابزار جهانی داده چیزی نشنیده اید ، این یک برنامه وب یا دسک تاپ منبع باز برای همکاری ، ساخت و ویرایش متن است ، مجموعه داده های تصویر ، ویدئو و صدا با برچسب و حاشیه نویسی.

این نهمین به روزرسانی جامعه ما است! با انتشار این ویدئوها ، ما امیدواریم که بتوانیم جامعه را درگیر کنیم و عوامل جدید را تشویق کنیم.

ویدئو کامل:

[محتوای جاسازی شده]

ویژگی جدید: رابط سری زمانی

ما اکنون از حاشیه نویسی داده های سری زمانی با رابط “time_series” پشتیبانی می کنیم! با استفاده از این رابط می توانید صدا ، داده های زمان JSON یا CSV را وارد کنید ، سپس مدت زمان یا مهر زمان را اضافه کنید. آن را بررسی کنید!

سایر به روزرسانی ها