ThreatHunter.ai در برابر باج‌افزارها و تهدیدات دولت ملی محافظت می‌کند

خیلی طولانی نخوانده

ThreatHunter.ai خدمات پیشرفته امنیت سایبری خود را به مدت 30 روز به صورت رایگان به همه سازمان ها ارائه می دهد. این شرکت از پلتفرم ARGOS برای شناسایی و کاهش تهدید در زمان واقعی استفاده می کند. تنها در 48 ساعت گذشته، صدها حمله واقعی را متوقف کرده‌ایم و اقدامات کاهشی را برای مشتریان خود انجام داده‌ایم.