The Noonification: Managing Architectural Tech Debt (6/5/2024)

چطوری هکر؟ 🪐آنچه در فناوری این هفته اتفاق می افتد:
Noonification توسط HackerNoon شما را با محتوای تازه از 5 داستان برتر روز ما، هر روز ظهر به وقت محلی شما تحت پوشش قرار داده است! اولویت ایمیل را در اینجا تنظیم کنید.

توسط @amply [ 3 Min read ]
آیا توسعه دهندگان هنوز نیاز دارند که در عصر هوش مصنوعی بدانند چگونه کدنویسی کنند؟ و آیا تجربه کدنویسی همچنان اهمیت دارد؟ ادامه مطلب

توسط @zacamos [ 6 Min read ]
هوش مصنوعی همه چیز بد نیست، اما به طور بالقوه می تواند صنعت انتشارات را نابود کند. آیا ترس ناشران از هوش مصنوعی موجه است یا ناموجه؟ ادامه مطلب

توسط @mutation [ 5 Min read ]
درباره MASC بیاموزید، ابزاری پیشرفته که برای ارزیابی ردیاب‌های رمزنگاری، شناسایی سوءاستفاده از API رمزنگاری و افزایش امنیت نرم‌افزار طراحی شده است. ادامه مطلب

توسط @johnjvester [ 6 Min read ]
زمان آن فرا رسیده است که به مقصر اصلی تأثیرگذار بر سرعت مهندسی، مقیاس پذیری خدمات و انعطاف پذیری پلت فرم در سراسر شرکت بپردازیم. ادامه مطلب 🧑‍💻 این هفته در دنیای شما چه اتفاقی افتاد؟ گفته شده است که نوشتن می تواند به تحکیم دانش فنی، ایجاد اعتبار و کمک به استانداردهای نوظهور جامعه کمک کند. احساس گیر افتادن می کنید؟ ما شما را تحت پوشش قرار دادیم ⬇️⬇️⬇️ به این بهترین سوالات مصاحبه در تمام دوران پاسخ دهید امیدواریم از این مطالب خواندنی رایگان لذت ببرید. با خیال راحت این ایمیل را به…

Source link