ما مربیان را در این هفته قدردانی از معلم متحد می کنیم

میسی تسترمن، معلم سال آمریکا در سال 2024، از تنسی، اطلاعات بیشتری درباره داستان خود و تعهد گوگل به آینده آموزش به اشتراک می‌گذارد.