هیچ ویدیویی برای شناسایی مهره اصلی مار با سرکه وجود ندارد

تشخیص مهره مار غیر اصل   تشخیص مهره مار لاستیکی تشخیص مهره مار غیب شدن البته بر همگان واضح بود که تمام این اتهامات جانبی در جهت پیشبرد اهداف اصلی آلمانی ها بوده که بحمدالله موفق به تحقق آن شدم و بار دیگر به جایگاه و احترام رهبری اسماعیلیه توجه کردم. اساساً دو نوع جامعه در …

ادامه مطلب