Spotify’s Backdoor: چگونه پادکست ها می توانند باعث سقوط پلتفرم شوند

فرمت پخش صوتی دیجیتال که یک سرمایه گذاری و توسعه آماتور بود، بیش از هر زمان دیگری مصرف می شود، به منبع درآمدی بسیار سودآور برای سازندگان محتوا و مشاغل مختلف تبدیل شده است. سوئد در رتبه اول (47٪) و فقط پس از آن، تنها ایرلند و برزیل میزبان بیش از 40٪ از شنوندگان هستند. هیچ بررسی روی پادکست های ارسال شده در سیستم عامل هایی مانند این وجود ندارد [Spotify]، به خصوص در [Anchor]، پلتفرم آن برای ایجاد و توزیع پادکست بدون هزینه. روشی که این پادکست ها بر روی پلتفرم قرار می گیرند دزدی دریایی را تسهیل می کند.