Spectral Labs به برنامه ESP Hugging Face می‌پیوندد: پیشرفت جامعه هوش مصنوعی Onchain x منبع باز

خیلی طولانی نخوانده

Spectral، یکی از پیشگامان اقتصاد عامل در پشت Syntax، در خط مقدم ادغام هوش مصنوعی با بلاک چین برای دموکراتیزه کردن توسعه در Web3 قرار دارد. ماموریت Spectral ساده سازی ایجاد و استقرار برنامه های کاربردی غیرمتمرکز از طریق Onchain Agents مستقل است. Syntax، محصول شاخص Spectral، زبان طبیعی را به کد Solidity ترجمه می‌کند و به تازه‌کاران و متخصصان این امکان را می‌دهد تا بدون زحمت بر روی بلاک چین بسازند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور