18 گرایش رسانه های اجتماعی برای سرمایه گذاری در سال 2024

«هوش مصنوعی در تمام سال 2023 یک کلمه کلیدی بوده است، اما ما در حال مشاهده استفاده عملی از آن در حوزه اجتماعی هستیم. با این حال، یکی از خطرات هوش مصنوعی این است که با تکیه بیشتر شرکت‌ها به آن، می‌توانم شاهد از بین رفتن یا کمرنگ شدن صدای برند باشم و مخاطبان احساس کنند ارتباطشان با حساب‌های اجتماعی که قبلاً مرتبط‌تر و معتبرتر بودند، قطع می‌شود. در پایان روز، رسانه های اجتماعی باید احساس واقعی داشته باشند تا طنین انداز شوند.”

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور