SGE برای SEO به چه معناست؟

با راه اندازی گوگل SGE خود، اریک ویکاندر، رانا ابوقبا چمسی، دکترا، ورونیکا هولر و لارنس اوتول درباره تاثیر آن بر سئو بحث کردند.

نوشته SGE برای سئو به چه معناست؟ اولین بار در بلاگ مجستیک ظاهر شد.

Source link