SEC خواستار محاکمه هیئت منصفه در مورد علیه اجماع است

پرونده دادگاه SEC v. Consensys Software Inc.، بازیابی شده در 28 ژوئن 2024، بخشی از مجموعه PDF حقوقی HackerNoon است. در اینجا می توانید به هر قسمت از این پرونده بروید. این قسمت 26 از 26 است.

تقاضای هیئت منصفه

کمیسیون خواستار محاکمه توسط هیئت منصفه است.

تاریخ: نیویورک، نیویورک

28 ژوئن 2024


درباره مجموعه پی‌دی‌اف حقوقی HackerNoon: ما مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی فنی و روشن‌فکرانه پرونده دادگاه عمومی را برای شما آورده‌ایم.

این پرونده قضایی که در 28 ژوئن 2024 بازیابی شده است، storage.courtlistener.com بخشی از مالکیت عمومی است. اسناد ایجاد شده توسط دادگاه آثاری از دولت فدرال هستند و طبق قانون کپی رایت، به طور خودکار در مالکیت عمومی قرار می گیرند و ممکن است بدون محدودیت قانونی به اشتراک گذاشته شوند.

Source link