جستجو در سال 2022

Search On برای سومین سال خود با جدیدترین ویژگی ها و ابزارها بازگشت که به لطف پیشرفت در یادگیری ماشین، یافتن آنچه را که به دنبالش هستید طبیعی تر و شهودی می کند. برای همه به‌روزرسانی‌ها بخوانید – از جمله راه‌های جدید برای جستجوی بصری، کاوش در دنیای اطرافتان، خرید با اطمینان و انتخاب‌های پایدارتر.