روندهای جستجوی گوگل که در زمستان افزایش می یابد

8. در حالی که ما در مورد چیزهای نرم و نرم صحبت می کنیم: زمان مناسب برای در آغوش گرفتن، “فصل بستن دستبند” است. در حالی که از سال 2004 در رادار Google Trends بوده است، “فصل بستن دستبند” در نوامبر منفجر شد. 2016. از آن زمان، هر سال در ماه اکتبر یا نوامبر به اوج خود رسیده است، که مسلماً این پدیده را بیشتر به یک پدیده پاییزی تبدیل کرده است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  فرصت های بیشتری برای سنگاپوری ها برای یادگیری مهارت های دیجیتال