Refactoring کد: یک راهنمای جامع برای مهندسان

عکس پروفایل نویسنده

@الکس-اومیرالکس اومیر

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت در stepsize.com ، SaaS برای اندازه گیری و مدیریت بدهی فنی

در این راهنما ، همه چیز را در مورد refactoring کد منبع یاد خواهید گرفت: فواید، چالش ها، ابزار، و بهترین شیوه ها، و چیست تفاوت بین بازسازی و بدهی فنی.

همه ما به دنبال روش هایی برای پاک کردن کد ، کاهش پیچیدگی و بهبود عملکرد هستیم. Refactoring راهی برای پیشرفت فراهم می کند.

این راهنما موضوعات زیر را پوشش می دهد:

  • refactoring چیست؟
  • مزایای refactoring چیست؟
  • بدهی فنی در مقابل بازسازی
  • معیارهای refactoring
  • نمونه های تبدیل مجدد کد
  • ابزار بازسازی کد
  • Refactoring و چالش مدیران مهندسی
  • پشتیبانی ارشد مدیریت از ریکاوری
  • تیم پشتیبانی و ریکاوری: سرعت یا ماراتن؟
  • مستند سازی و بازسازی

Refactoring چیست؟

به گفته مارتین فاولر ، نویسنده دو کتاب در مورد refactoring:

”Refactoring فرآیند تغییر سیستم نرم افزاری است به گونه ای که رفتار خارجی کد را تغییر ندهد اما ساختار داخلی آن را بهبود بخشد. این یک روش منظم برای پاکسازی کد است که احتمال معرفی اشکالات را به حداقل می رساند. در واقع هنگامی که شما refactor می کنید ، پس از نوشتن کد ، طراحی آن را بهبود می بخشید. “

مزایای Refactoring چیست؟

پیشنهادات اصلاح مجدد کد منبع …