POWER LEADER: The Future of Solar با Ken Kozicki از FTC Solar

خیلی طولانی نخوانده

FTC Solar بیش از 4.5 گیگاوات ردیاب خورشیدی را در سراسر جهان تحویل می دهد. تجربه ریشه‌دار این شرکت در مهندسی و توسعه پروژه، آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی کرده است. FTC Solar تاکید زیادی بر مشتری مداری، صداقت، نوآوری، مسئولیت پذیری و تعالی دارد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور