PolkaBotAI – تمرکززدایی هوش مصنوعی با OriginTrail و Polkadot

خیلی طولانی نخوانده

Polkabot.ai یک مرکز آموزش غیرمتمرکز هوش مصنوعی در Polkadot است. پس از دریافت پشتیبانی از خزانه داری پولکادوت در ماه های آینده شاهد انتشار کامل آن خواهد بود. Polkabot در حال اجرای یک رویکرد غیرمتمرکز بازیابی Augmented Generation (dRAG) است. از هوش مصنوعی برای ایجاد پاسخ با استفاده از ورودی های قابل اعتماد استفاده می کند.