Physics-Informed with Power-Enhanced Residual Network: نتایج عددی

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) امیر نوری زادگان، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملی تایوان؛

(2) DL Young، Core Tech System Co. Ltd، Moldex3D، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملی تایوان & [email protected];

(3) YC Hon، گروه ریاضیات، دانشگاه شهر هنگ کنگ.

(4) CS Chen، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملی تایوان و [email protected].

:::

چکیده و مقدمه

شبکه های عصبی

پین برای حل معادله برگر معکوس

شبکه باقیمانده

نتایج عددی

نتایج، تقدیرنامه ها و مراجع

5 نتایج عددی

\ 1. میانگین مربعات خطا: خطاهای آموزشی نشان داده شده در نمودارهای رسم شده، نسبت به تعداد تکرار، با استفاده از معیار میانگین مربع خطا محاسبه می شوند.

\

2. خطای نسبی هنجار L2: خطاهای اعتبارسنجی، که بر روی داده های آزمون محاسبه شده و در نمودارهای ترسیم شده مربوط به تعداد تکرار ارائه شده اند، با استفاده از متریک خطای هنجار نسبی L2 اندازه گیری می شوند.

\

3. حداکثر خطای مطلق: هنگام تجسم خطاها در کل دامنه، چه در سناریوهای دو بعدی یا سه بعدی، خطای نمایش داده شده در نمودار خطای کانتور به عنوان حداکثر خطای مطلق شناخته می شود. توجه به این نکته ضروری است که میله های کانتور بر اساس …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور