روش‌های تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) در Scikit-Learn با پایتون

11 روش اصلی وجود دارد که می توان هنگام کار با یک شی تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی در پایتون استفاده کرد.

در اینجا جدولی وجود دارد که تمام روش هایی را که می توان روی شی PCA اعمال کرد فهرست می کند.

مناسب() مدل را با X مناسب کنید.
fit_transform() مدل را با X مطابقت دهید و کاهش ابعاد را روی X اعمال کنید.
get_covariance() محاسبه کوواریانس داده ها با مدل مولد.
get_feature_names_out() دریافت نام ویژگی های خروجی برای تبدیل.
get_params() پارامترهای این برآوردگر را دریافت کنید.
get_precision() محاسبه ماتریس دقت داده ها با مدل مولد.
inverse_transform() داده ها را به فضای اصلی خود تبدیل کنید.
نمره() میانگین احتمال ورود به سیستم همه نمونه ها را برگردانید.
score_samples() احتمال گزارش هر نمونه را برگردانید.
set_params() پارامترهای این برآوردگر را تنظیم کنید.
تبدیل() کاهش ابعاد را به X اعمال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، آموزش ما در مورد نحوه استفاده از PCA با پایتون را بخوانید.

از این پست لذت بردید؟

روش‌های تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) L’article در Scikit-Learn با پایتون این دستگاه را در اختیار JC Chouinard قرار داده است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  گوگل کمپین های حداکثر عملکرد را در چت هفتگی PPC برجسته می کند