تعهد مستمر ما به حقوق بشر

از زمان تأسیس Google، ما به استفاده از قدرت فناوری برای پیشبرد حقوق بشر اعتقاد داشته‌ایم. به همین دلیل است که محصولات، عملیات تجاری و تصمیم‌گیری درباره فناوری‌های نوظهور، همگی از برنامه حقوق بشر و تعهد عمیق ما برای افزایش دسترسی به اطلاعات و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم در سراسر جهان مطلع هستند.

امروز، ما در حال به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر در مورد کار در حال انجام خود و نمونه هایی از این است که چگونه به ارتقا و تکامل رویکرد گسترده تر خود به حقوق بشر ادامه می دهیم.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور