OpenAI به توسعه دهندگان اجازه می دهد GPT-3.5 توربو را با تنظیم دقیق سفارشی کنند

OpenAI به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا GPT-3.5 Turbo را از طریق تنظیم دقیق و بهبود عملکرد در کارهای تخصصی سفارشی کنند.

  • توسعه دهندگان اکنون می توانند GPT-3.5 Turbo را متناسب با نیاز خود تنظیم کنند.
  • تنظیم دقیق مدل‌های قطار بر روی داده‌های جدید برای وظایف خاص.
  • می تواند عملکرد را برای کارهایی مانند خدمات مشتری و ترجمه بهبود بخشد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  Google Search Ads 360 به روز شد: در اینجا چه چیزی جدید است