راه های جدید برای انتخاب های پایدارتر

علاقه جستجو به عباراتی مانند وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی خورشیدی و فروشگاه‌های صرفه‌جویی در سال گذشته به بالاترین حد خود در سطح جهانی رسیده است – این نشان می‌دهد که مردم به دنبال راه‌هایی برای تمرین پایداری در زندگی روزمره خود هستند. این روندی است که ما دوست داریم ببینیم.

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی مستلزم اقدام همه ماست. در Google، هدف ما این است که عملیات خود را پایدارتر کنیم (مانند هدفمان برای دستیابی به انتشار خالص صفر در تمام عملیات و زنجیره ارزش تا سال 2030)، و همچنین انتخاب های پایدارتر را برای مردم و مشاغل آسان تر کنیم. در رویداد Search On خود، راه‌های جدیدی را به اشتراک می‌گذاریم که Google می‌تواند به شما کمک کند پایدارتر باشید.