راه‌های جدید برای کشف مرکز رو به رشد بومیان آمریکا

من بخشی از موزه و مرکز میراث A:shiwi A:wan هستم که توسط گروه کوچکی از اعضای قبیله زونی در سال 1992 تاسیس شد. که بر روش‌های A:shiwi برای دانستن و کاوش در مفاهیم مدرن دانش و انتقال دانش تأکید دارند – به همین دلیل است که ما با Google Arts & Culture همکاری می‌کنیم تا به تقویت آن داستان‌ها و آن دانش کمک کنیم. ما از شما دعوت می کنیم تا داستان و کار، منشأ و اشیاء ما را از یکی از مهم ترین روستاهای اجدادی ما کشف کنید: Hawikku.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور