ویژگی های جدید اندروید به گوشی ها و ساعت های هوشمند می آید

7. قفل راحتی را با کلید دیجیتال ماشین باز کنید – برای وسایل نقلیه بیشتر

کلید دیجیتال خودرو اکنون در مدل های منتخب MINI موجود است و به زودی برای خودروهای انتخابی مرسدس بنز و پولستار گسترش خواهد یافت. می‌توانید فقط با تلفن خود قفل، باز و روشن کنید، یا کلید دیجیتال ماشین خود را به‌طور ایمن با خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید.

Source link