NestJS و بهترین روش ها | HackerNoon

معرفی

NestJS یک چارچوب Node.js است که از TypeScript برای توسعه Backend استفاده می کند. طراحی دامنه محور (DDD) روشی برای سازماندهی ساختار برنامه، افزایش قابلیت نگهداری و تسهیل مقیاس پذیری است. این متن توضیح می‌دهد که چگونه اصول DDD در NestJS اعمال می‌شود و به بهترین شیوه‌ها پایبند است که توسعه را ساده می‌کند و سیالیت، امنیت و سازماندهی را تضمین می‌کند.

بهترین روش ها در ساختار پوشه NestJS

یکی از ملاحظات اولیه هنگام شروع یک پروژه این است که فایل ها را کجا قرار دهیم و چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. یک ساختار پوشه به خوبی سازماندهی شده برای نگهداری و مقیاس بندی یک برنامه بسیار مهم است. در اینجا چند مفهوم کلیدی برای استانداردسازی سازماندهی پوشه وجود دارد:

1. ویژگی ها و پوشه ها

پروژه باید به پوشه های منحصر به فرد برای هر ویژگی تقسیم شود. این رویکرد مکان کد و استانداردسازی را افزایش می دهد. به عنوان مثال، تمام عملکردهای مربوط به کاربران باید در a قرار داشته باشند users پوشه

علاوه بر این، نام فایل‌ها باید عملکردهای آنها را منعکس کند و به مکان‌یابی آسان کمک کند. فایل‌هایی که عملکرد یکسانی را مدیریت می‌کنند باید در یک پوشه قرار داشته باشند و اطمینان حاصل شود که همه اجزای ضروری یکپارچه هستند.

در اینجا یک مثال است که این مفهوم را نشان می دهد:

src/
├── users/
│   ├── controllers/
│  ...

Source link