#MyStartInTech: مصاحبه با Isabel Gutierrez-Pils ، یکی از سازمان دهندگان زنان مدیسون در Tech

تصویر
عکس پروفایل .TECH Domains Hacker Noon

نیروی کار فناوری در ایالات متحده با سرعت مطلوبی در حال رشد نیست. تعداد مدارسی که علوم رایانه ارائه می دهند کافی نیست که بر دسترسی دانش کامپیوتر به زنان جوان و دانش آموزان از جوامع حاشیه ای تأثیر می گذارد.

واقعیت این است که بیش از 410،020 شغل محاسبات آزاد در ایالات متحده وجود دارد اما سال گذشته فقط 71،226 دانشجوی علوم کامپیوتر در نیروی کار فناوری فارغ التحصیل شدند.

دلیل این امر این است که فقط 47٪ دبیرستانهای دولتی ایالات متحده علوم رایانه ای را ارائه می دهند که دسترسی آنها به زنان جوان و دانش آموزان از جوامع حاشیه ای را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد.

برای حل این مسئله فوری ، ما #MyStartInTech را راه اندازی کرده ایم ، یک کمپین اختصاص داده شده به جلب توجه به این علت و به نوبه خود ، به گسترش دسترسی به علوم کامپیوتر در مدارس کمک می کند. با مراجعه به www.startin.tech درباره این کمپین بیشتر بیاموزید

به عنوان بخشی از این کمپین ، ما مجموعه مصاحبه #MyStartInTech را ارائه می دهیم که در آن برخی از کارآفرینان و متخصصان محترم فناوری جزئیات سفر خود را در زمینه فن آوری به اشتراک می گذارند. با این کار ، ما امیدواریم که بتوانیم توجهات خود را به فرصتهای بی نهایت جلب کنیم که در صورت فرصت دادن به زنان و دانشجویان جوان برای تحصیل در رشته علوم کامپیوتر ، فرصتهای مختلفی فراهم خواهد شد.

در این مصاحبه ، Isabel Gutierrez-Pils ، سازمان دهنده مشترک ، زنان مدیسون در فناوری ، و توسعه دهنده نرم افزار Junior در Ten Forward …