MSP ها می توانند به تغییر شکل بازار پس از COVID-19 کمک کنند

عکس پروفایل نویسنده

@پاکسازیClearout – سرویس تأیید اعتبار و تأیید ایمیل

Clearout یک تأیید کننده ایمیل با دقت 98٪ + است که بیش از 20 بررسی اعتبار برای ایمیل انجام می دهد

تأثیر COVID-19 به حدی است که جهان شاهد تغییر چند سطح در فن آوری ها و روندهایی است که نحوه انجام کار را تعریف می کند. فشارهای شدید برآوردن نیازهای حرفه ای کاربران ، تمرکز بیشتر بر کارایی و اثربخشی عملیاتی را ضروری کرده است. صاحبان مشاغل برای تحقق چنین خواسته های مطرح شده بدون هیچ گونه سوزاندن درآمد ، هزینه و سرمایه ، به طور فزاینده ای به سمت خدمات مدیریت شده توسط ابر روی آورده اند. این رقابت زیاد ، تقاضای مداوم برای نوآوری و کمبود تخصص فنی داخلی ، تقاضای زیاد برای ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده را به دنبال دارد.

MSP چیست؟

یک ارائه دهنده خدمات مدیریت شده (MSP) وظیفه عملکرد مناسب خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان را بر عهده دارد تا بتواند بر توانایی های اصلی خود تمرکز کند. سازمانی تحت مدل مدیریت شده می تواند از شریک MSP خود انتظار افزایش کارایی حرفه ای ، کارها و فرآیندهای نرم و روان کسب و کار را داشته باشد.

با داشتن یک بازار دائماً در حال تکامل که هر روز روندها و رقبای جدیدی به وجود می آورد ، MSP ها باید از روند حین و بعد از همه گیری آگاه باشند – نه فقط برای پایداری بلکه برای استفاده حداکثر …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  هک کردن راه تجارت با تنوع انجام می شود [Infographic]